Αντιπρόσωποι στην Ελλάδα

Kalamea Foods
Offices & Warehouse:
Piraeus18545, Greece
T: +30 210 33 90 617 | F: +30 212 121 9306
Branch Office:
58 Acacia Road , London NW8 6AG , UK
T: +44 20 7722 2100 | F: +44 20 7900 6900
www.kalameafoods.gr

Βιοσιτώ
Αγ. Βαρβάρας 33
Αιγάλεω
Αττική
Τηλ. 210 5989205