Επικοινωνία

Γκουσιάρης Αλέξανδρος
Ηλιάς - Ιτέα - Καρδίτσα 43062
Τηλ & fax +30 2444032379
e-mail : info@gousiaris.gr