Το πιο σημαντικό "προϊόν" της μέλισσας

Επικονίαση


Hand by hand
(Form and function in the honey bee - Lesley Goodman)

Ορισμός: Πρόκειται για λειτουργία των ανώτερων φυτών κατά την οποία η ώριμη γύρη από τους στήμονες μεταφέρεται στο στίγμα του ύπερου για να γίνει έτσι η γονιμοποίηση του ωάριου και να σχηματιστούν τα σπέρματα.

Πριν την εμφάνιση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πριν την επικράτηση των μονοκαλλιεργειών και την εντατικοποίηση της γεωργίας, πριν την άκρατη οικιστική - τουριστική ανάπτυξη, πριν την εμφάνιση της Βαρόα στο δυτικό ημισφαίριο πριν περίπου 50-70 χρόνια οι "άγριοι" επικονιαστές και οι μέλισσες συνέχιζαν αυτό που είχαν αναλάβει αποκλειστικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια: Την επικονίαση των μελιτοφόρων φυτών. Δηλαδή την γονιμοποίηση του 60-70% των φυτικών ειδών. Το τελευταίο και μόνο αρκεί σαν επιχείρημα για να μας αποδείξει την ανάγκη προστασίας των μελισσών.

Από την εποχή του Μεσοπολέμου και μετά, η σχεδόν καθολική επικράτηση των χημικών εντομοκτόνων και η εντατικοποίηση των μονοκαλλιεργειών οδήγησαν σε αφανισμό πολλούς γηγενείς πληθυσμούς εντόμων που επικονίαζαν μέχρι τότε τα περισσότερα φυτά.


Μέλισσες επί το έργον

Η προσβολή των μελισσών από την βαρόα (άκαρι-παράσιτο) στην Ευρώπη και Αμερική οδήγησε σε ολοκληρωτικό αφανισμό τα μελίσσια που ζούσανε στη φύση, μέσα σε "φωλιές". Χωρίς την δυνατότητα επέμβασης του ανθρώπου, τα μελίσσια αυτά χαθήκανε και μαζί τους ένα μεγάλο τμήμα της επικονιαστικής δραστηριότητας.

Πολλές έρευνες έχουν αδιαμφισβήτητα εδραιώσει την άποψη ότι οι μέλισσες επιτελούν το σημαντικό έργο της επικονίασης σχεδόν αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια.


Θα μας λείψουν τέτοιες εικόνες αν δεν βοηθήσουμε, όπως μπορεί ο καθένας

Η φράση του Αϊνστάιν "όταν εξαφανιστούν οι μέλισσες η ανθρωπότητα θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής" ίσως να είναι υπερβολική, αλλά μπορεί να μας δείξει την εύθραυστη ισορροπία στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης μας. Είναι προφανές λοιπόν ότι χωρίς επικονίαση των μελισσιών έρχεται το τέλος πολλών φυτικών ειδών, που με τη σειρά τους θα επηρεάσουν και την πανίδα, κόβοντας έτσι έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας.

Προστατεύοντας την μέλισσα, προστατεύουμε την ζωή όλων των πλασμάτων της γης που θα υπάρξουν από δω και πέρα.