Γιατί Ελληνικό μέλι...

Η Ελλάδα είναι ένας τόπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο αφορά το ανάγλυφο του εδάφους και τη βιοποικιλότητα των φυτών.


Ακόμη και με καϊκια μεταφέρουμε μελίσσια και παραδοσιακά κοφίνια μελισσιών

Σε λίγα χιλιόμετρα διαδρομής, μπορεί κανείς να συναντήσει παράκτιες, πεδινές, ημιορεινές, ορεινές και αλπικές περιοχές. Συνέπεια αυτής της γεωγραφικής ιδιομορφίας είναι η ποικιλομορφία του κλίματος και μικροκλίματος πολλών περιοχών ακόμη και κοντινών μεταξύ τους και η ύπαρξη 430 βιοτόπων (CORINE Biotopes Database).

Η θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη είναι κοντά στην ένωση τριών ηπείρων, κάνοντας έτσι τη μεταφορά σπόρων και φυτών πολύ εύκολη (μετακινήσεις αποδημητικών πουλιών, ζώων, εμπορευμάτων και ανθρώπων), χωρίς τα ανυπέρβλητα εμπόδια ενός ωκεανού λόγου χάριν.Υπάρχουν βέβαια και στον Ελλαδικό χώρο περιοχές με σχετική γεωγραφική απομόνωση, όπως κάποια νησιά του Αιγαίου.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω δεδομένων και της άπλετης ηλιοφάνειας, είναι η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας σε επίπεδο φυτικών ειδών, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση αριθμού ειδών και έκτασης της χώρας , κατατάσσοντάς τη με 6308 είδη και υποείδη (Flora Hellenica) στις πλουσιότερες του κόσμου. Από τα φυτά αυτά τα 936 ("Chloris" - Γεωργίου,1997) είναι ενδημικά, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοφυή πουθενά αλλού στον κόσμο. Σε ποσοστά : Το 15% των ελληνικών φυτών είναι ενδημικά!!! Συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός.


Προετοιμασία για μεταφορά

Εύκολα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι το Ελληνικό μέλι είναι το συνεργατικό αποτέλεσμα των μελισσών και μιας από τις πιο πλούσιες χλωρίδες του κόσμου, με δεκάδες αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά και βότανα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το μέλι Ελάτου Μαινάλου (Βανίλια), το οποίο έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή το μέλι Πεύκου για την παραγωγή του οποίου συμμετέχει καθοριστικά το έντομο "Marhalina Hellenica" και το οποίο παράγεται μόνο στην Ελλάδα και στα παράλια της Τουρκίας, όπως δηλώνεται και στο όνομά του. Το μέλι από labietae με τις διαπιστωμένες αποχρεμπτικές και ανακουφιστικές δράσεις και γενικά το μέλι από multipolyflora, λόγω της ποικίλης προέλευσής τους, είναι σχεδόν αξιωματικά στην πρώτη γραμμή των ευνοϊκών στον ανθρώπινο οργανισμό δράσεων.

Η βιοποικιλότητα των φυτών του Ελλαδικού χώρου κρύβει δύο άξια αναφοράς σημεία:

Διαβάζοντας κανείς την πιο πάνω συνοπτική παρουσίαση μπορεί να απαντήσει με προφανή τρόπο στο αρχικό ερωτημά μας: Γιατί Ελληνικό μέλι;