Λίγα λόγια για εμάς

Η οικογενειακή μας δραστηριότητα στο χώρο της Μελισσοκομίας ξεκινά γύρω στο 1890 με μελίσσια που η προπρογιαγιά Ευαγγελία Μπαρμπαρούση εξέτρεφε στην αυλή του σπιτιού για την κάλυψη των ετήσιων οικογενειακών αναγκών σε μέλι.

Το 1989 η ασχολία μας αυτή εισέρχεται σε ημιεπαγγελματική τροχιά, ενώ το 1996 ιδρύεται η εταιρεία μας με καθαρά επαγγελματικό προσανατολισμό όσον αφορά τον αριθμό των μελισσιών που εκτρέφουμε, τις μετακινήσεις τους ανά την Ελλάδα (από την Καλαμάτα έως την Θάσο) αλλά και όσον αφορά τις εγκαταστάσεις απόθήκευσης και τυποποίησης του μελιού.

Το 1997 αρχίζει η εξαγωγική μας δραστηριότητα με την βοήθεια της εταιρείας "Odysea Ltd", η οποία συνεχίζεται έως σήμερα.


Μετά τη δουλειά

Το 1998 ξεκινά η πραγματοποίηση του πρώτου μας επενδυτικού σχεδίου, μέσα από τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας για την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου,το οποίο ολοκληρώνεται το 2000.

Την ίδια χρονιά αρχίζει σιγά-σιγά η καλλιέργεια τομάτας σε μεγαλύτερη κλίμακα με την καθοριστική συνεργασία της οικογένειας Τάκα, στο χωριό Φύλλο της Καρδίτσας. Ο σπόρος που χρησιμοποιήθηκε τότε και που συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε έως σήμερα καλλιεργείται ανελλιπώς, από τις αρχές του 1900 στην ευρύτερη οικογένειά μας και ο τρόπος παστερίωσης παραμένει ίδιος με αυτόν που εφαρμόζανε από την εποχή του μεσοπολέμου.


Τυποποίηση Μελιού

Το 2001 εξάγουμε τις πρώτες ποσότητες τοματοπολτού, το 2004 εντάσσουμε το κτήμα μας σε διαδικασία πιστοποίησης για παραγωγή βιολογικών προϊόντων, μέσω της Εταιρείας Πιστοποίησης ΔΗΩ ενώ το 2005 ξεκινά η συνεργασία μας με επώνυμα ξενοδοχεία στην προμήθεια μελιού για το πρωϊνό και την κουζίνα τους.

Το 2007 πραγματοποιούμε το δεύτερο επενδυτικό μας σχέδιο με συγχρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης,ΕΠΑΑ-ΑΥ και πιστοποιούμε την διαδικασία συσκευασίας και τυποποίησης μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, (ISO 22000:2005).

Το 2008 παράγουμε τα πρώτα προϊόντα τομάτας ("τομάτα στραγγιστή" και έτοιμες σάλτσες) σε πλήρες βιολογικό στάδιο και αρχίζει η διανομή τους και στην Ελληνική αγορά από την εταιρεία "Βίοτος".


Οι κεντρικές μας εγκαταστάσεις στον Ηλιά

Κληρονομήσαμε την γνώση "πώς να μην φοβόμαστε τις μέλισσες" και αναπτύξαμε μια αγαστή συνεργασία μαζί τους, ώστε να παράγουμε ένα εξαιρετικό προϊόν με ασφάλεια γι' αυτούς που το γεύονται.

Κληρονομήσαμε ένα σακούλι σπόρους και αγαπήσαμε τη γη που τους μεγαλώνει, σεβαστήκαμε τους τρόπους καλλιέργειας και επεξεργασίας που εφαρμόζανε πριν την εντατικοποίηση των καλλιεργειών και με κόπο, τεχνογνωσία και πειραματισμό καταφέραμε να παράγουμε προϊόντα που ξαναγεννάνε τις γεύσεις εκείνες, που είχαν ξεχαστεί.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, παράγοντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.